Billige billetter til udvalgte kundegrupper

Et flertal i Folketinget blev i oktober enige om yderligere støtte til luftfarten i Danmark. Det betyder, at der er afsat flere midler til udvalgte kundegrupper, som rejser på ruten fra København, Billund og Aalborg til Bornholm.

”Vi har fået en tilbagemelding fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at forslaget er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Der er afsat knap syv millioner kroner i tilskud til udvalgte kundegrupper på indenrigsflyvninger mellem Bornholm og København”, siger Jesper Rungholm, direktør i DAT.

Udvalgte kundegrupper defineres som:

Børn og unge
Personer på 2-25 år, børn og unge skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis.

 Studerende (over 25 år)
Personer med gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato eller til personer med gyldigt studiekort med billeddokumentation samt en indskrivningsbekræftelse udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet.

 Lærlinge og værnepligtige
Personer med gyldigt værnepligtsbevis eller lærlingebrev.

Pensionister og seniorer
Personer over 62 år samt personer, der modtager pension efter lov om social pension. I tvivlstilfælde skal personer over 62 år dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer under 62 år, der modtager pension efter lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse.

 Personer med handicap og deres eventuelle ledsager
I tvivlstilfælde skal der fremvises relevant dokumentation fx Ledsagerkort.

”Med den nye støtteordning er der ikke er nogle begrænsninger på antallet af billige billetter til udvalgte kundegrupper, aftalen gælder foreløbig frem til den 31. december og prisen er kr. 199 inkl. 23 kg bagage og 8 kg håndbagage. Vi håber, at ordningen kan fortsætte i 2021”, slutter Jesper Rungholm. 

Se mere på https://dat.dk/socialrabatter